MishMarot.com

חזרה למסך ראשי

 

 

שכחת סיסמא?

אם אינך מצליח להתחבר לאתר, נסה להכניס סיסמא בכלל אופציות השפה במקלדת, קרי:

בעברית, אנגלית (החלף ע"י לחיצה על החזקת מקשים alt+shift), עם מקש CAPS LOOK לחוץ.

 

אם עדיין אינך מצליח להתחבר, פנה למנהל הסידור במחלקת האם שלך:

מנהל הסידור יוכל בלחיצה לאפס את סיסמתך,

אך שים לב: עם איפוס הסיסמא ימחקו כל ההודעות הפרטיות שלך באתר לשמירה על פרטיותך!

 

 
תמיכת האתר
 

למנהל:

- צפייה והורדה ביכולות העבודה של כל העובדים דרך האתר בפורמט אקסל.

- סוף להתעסקויות עם ההגשות של העובדים, כל אחד מגיש מהבית !

- רשימה של עובדים שלא הגישו עדיין יכולת עבודה, ושליחת אי-מיילים מהירה אליהם.

- סידור העבודה נמצא תמיד באתר ותמיד מעודכן, כך שכל העובדים יכולים לצפות!

- הודעות כלליות בדף הראשי, בכדי שכל העובדים יוכלו להתעדכן בהודעות המנהל.

- ניהול חילופי משמרות בצורה נוחה ואוטומטית. עובד מגיש בקשה, המנהל מקבל את הבקשה, לוחץ אישור והסידור מתעדכן אוטומטית!

- הודעות פרטיות, בכדי לתקשר עם העובדים דרך האתר.

- התראות אי-מיילים אצל העובדים על הודעות כלליות, הודעות אישיות, סידור עבודה חדש, חילופי משמרות ועוד...

- אלגוריתמים מובנה אשר ייצור אוטומטית סידור עבודה שווה ומאוזן בעל התאמה לבקשות העובדים על סמך הגדרות קבועות, המערכת

  האוטומטית מותאמת אישית לכל חברה המשתמשת באתר על ידי מתכנת אישי.

- הסידור מנוהל בצורה פשוטה דרך האתר, כל השינויים בו מהירים ונוחים ומלווים בהתראות לעובדים.

- כל טבלת סידור ניתן לייצא לקובץ אקסל ולשמור על המחשב.

- אפשרות להעלאת סידור העבודה לאתר בפורמט אקסל .

 

לעובד:

- הגשת ושינוי היכולת עבודה של כל עובד דרך האתר (עד ליום בחודש שהמנהל מגדיר), בצורה פשוטה דרך האתר ולא באקסל!

- פורום החלפת משמרות, בכדי שהעובדים יוכלו תמיד לדעת מי מחפש החלפות.

- חיפוש מחליף - הצגת העובדים שיכולים לבצע החלפה במשמרת שנבחרה.

- הגשת בקשות החלפה למנהל בצורה אחידה, מהירה ונחה, התראות בתיבה האישית ובאי-מייל על אישור חילוף.

- קבלת הודעות כלליות בדף הראשי, בכדי להישאר מעודכנים תמיד!ד!

- ניהול תיבת הודעות אישית מול כל שאר העובדים.. לשיחות בנושאים אישיים.. או בנושאי עבודה.

- תמונות משותפות, העלאת תמונות לאתר בכדי לשתף את שאר העובדים...

- התראות אי-מיילים בעת קבלת הודעות חדשות, תמונות שהוספו, סידור חודשי שהועלה, הודעות כלליות חילופים שאושרו ועוד....

- צפייה והורדה (בפורמט אקסל) של סידור העבודה של חודש הבא ברגע שהוא מגיע (ולקבל הודעה על כך באי-מייל).

- צפייה והורדה (בפורמט אקסל) שלסידורי עבודה של חודשים אחרונים.

- סידור הוגן ומאוזן, המחשב עוקב אחר הפעמים שעובד עבד בכל משמרת (הן באמצע שבוע והן בסוף שבוע) ומסדר את הסידור בהתאמה לבקשות העובדים (לפי צרכי המנהל המוגדרים מראש) והמעקב השמור במאגר המידע.


 

 

חזרה למסך ראשי

כל הזכויות שמורות למשמרות.קום